Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Licklink.net là trang web cho phép nhà xuất bản rút gọn bất kỳ URL nào và kiếm thu nhập bằng cách chia sẻ URL rút gọn đó.

Tham gia hệ thống rút gọn link và kiếm tiền trên hệ thống của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả du khách, người sử dụng và những người truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

TÀI KHOẢN

Tham gia đăng ký tài khoản trên hệ thống Licklink bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết, chính xác và đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thông tin được cung cấp không chính xác, gian lận.

Bạn cần bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc bạn cung cấp thông tin cho một bên thứ 3.

Hãy liên hệ với chúng tôi kịp thời khi những thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn bị kiểm soát bởi một bên thứ 3.

Chúng tôi cam kết bảo mật hoàn toàn thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tham gia sử dụng dịch vụ của chúng tôi là bạn đồng ý không vi phạm các điều khoản mà chúng tôi đưa ra dưới đây

THANH TOÁN

Thanh toán được thực hiện từ Licklink  khi nhà xuất bản đã đạt đến khoản thanh toán tối thiểu là 10 đô la Mỹ. Khi nhà xuất bản bị gắn cờ để xem xét các khoản thanh toán có thể mất đến 7-14 ngày.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng hoặc giao dịch của bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại trang chủ: http://licklink.net/ 
Email 24/7: [email protected]

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/1975110245892373/