Licklink.net là gì? Bạn sẽ kiếm tiền thông qua Licklink.net như thế nào?

 

Licklink.net là một trang web rút gọn URL, thông qua nó các nhà xuất bản được chia sẻ doanh thu của nhà quảng cáo

Nhà xuất bản sẽ kiếm tiền thông qua Licklink.net bằng cách đặt các liên kết rút gọn trên trang web / blog / Facebook / Twitter, hay bất kỳ trang mạng xã hội nào… miễn là có lưu lượng truy cập. Mỗi khi người dùng click vào link rút gọn để xem nội dung sẽ xuất hiện quảng cáo. Mỗi lượt quảng cáo xuất hiện nhà xuất bản sẽ được chia sẻ doanh thu quảng cáo nhất định

Published on: 6/4/18, 2:08 PM