Một Số Lưu Ý Giúp Publish Rút Tiền Nhanh Hơn

Để thuận lợi trong việc thanh toán cho Publish thì LickLink có một số lưu ý để Publish nắm được quy trình duyệt thanh toán nhằm nhận được tiền nhanh chóng sau khi thực hiện yêu cầu.
Sau khi Publish thực hiện yêu cầu lệnh thanh toán thì hệ thống của LickLink sẽ đối soát nguồn link, điều này là bắt buộc để LickLink tồn tại và phát triển lâu dài.
Số lượng yêu cầu thanh toán của Publish trong ngày có thể quá nhiều thì chúng tôi cần có thời gian đối soát hết để thanh toán, chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán cho Publish sau khi đối soát tất cả yêu cầu của các Publish theo đợt, LickLink không thực hiện thanh toán riêng lẻ cho từng Publish.
Thanh toán của Publish sẽ được tiến hành sau 24 -48h kể từ khi Publish thực hiện yêu cầu thanh toán, thường thì chúng tôi sẽ tiến hành lệnh thanh toán cho Publish trong ngày, trừ trường hợp yêu cầu thanh toán quá nhiều buộc phải chuyển qua ngày sau.
LickLink thực hiện thanh toán bằng vietcombank và chuyển liên ngân hàng nên thường thì khi LickLink thực hiện lệnh thanh toán Publish sẽ nhận được tiền sau 5 - 10 phút
LickLink thực hiện thanh toán từ thứ 2 đến thứ 7, các Publish lưu ý nên thực hiện yêu cầu thanh toán các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 để được nhận tiền nhanh nhất có thể sau khi thực hiện yêu cầu thanh toán. Đối với một số Publish thực hiện yêu cầu thanh toán vào thứ 7, chủ nhật do chúng tôi không có nhiều thời gian đối soát có thể qua thứ 2 mới nhận được tiền. 
Mọi hành động của LickLink đều hướng đến phát triển lâu dài và phát triển cùng Publish. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để mang lại dịch vụ tốt nhất cho Publish.
Trân trọng!
Đội ngũ LickLink.

 

Published on: 8/29/18, 9:45 AM